Nordic Business Emergence har tagit GULD i kreditvärdighet

De svenska bankernas kreditupplysningscentral UC ger Nordic Business Emergence högsta kreditvärdighet. Emergence har tilldelats guldcertifikat vilket är den högsta kreditvärdighet ett företag kan få. UCs riskklasser visar på sannolikheten för att ett bolag ska hamna på obestånd (konkurs, utmätning eller företagsrekonstruktion) inom ett år. UC har 5 riskklasser där 1 har högsta risk och 5 lägsta risk att komma på obestånd inom ett år. Riskprognosen beräknas med hjälp av UCs riskmodeller och bygger på information som kommer från källor som till exempel Kronofogden, Bolagsverket och Skatteverket. Inga subjektiva bedömningar (t ex uttalanden från ägare) ligger till grund utan är helt beräknat på fakta.

För att hamna i riskklass 5, mycket låg risk, måste risk-prognosen i % vara ≤ 0,24. Riskprognosen för Nordic Business Emergence är 0,13%. Sannolikheten till överlevnad för Nordic Business Emergence är därmed 99,87%.

Det låter betryggande säger Mats som grundade Emergence
men kavlar ändå upp ärmarna inför 2019!

Pia Thornberg, ansvarig kreditintyg UC:

”Det är med stolthet som vi lämnar över detta certifikat till dig. Det visar inte bara att du har högsta kreditvärdighet utan även att du är en affärspartner att lita på.”

”Det är extra roligt för oss att få dela ut UC Certifikat då vi vet att det både stärker ditt varumärke och visar att ni är framgångsrika som företagare. Ett UC Certifikat Guld visar att ditt företag har högsta kreditvärdighet.”

Nordic Business Emergence utvecklar företag, myndigheter och andra organisationer med hjälp av finansiering från EU, nordiska och nationella myndigheter. Nordic Business Emergence väljer man för att för att få en excellent bidragskartläggning, en övertygande bidragsansökan och affärsplan samt hjälp med att bli innovativare än konkurrenterna.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mats Forsberg, CEO
Nordic Business Emergence
070-444 97 69
mats.forsberg@emergence.se

EU ger Ericsson miljardlån

Telekomföretaget Ericsson får lån från Europeiska investeringsbanken EIB på 250 miljoner euro, motsvarande 2,6 miljarder kronor, för att utveckla 5G. Sedan finanskrisen så har EU drabbats av låga investeringar. En investeringsplan för Europa har därför tagits fram, den så kallade Junckerplanen på totalt 315 miljarder euro. Lånet till Ericsson tas ur Junckerfonden.

Länk till EU-kommissionens pressrelease: https://ec.europa.eu/commission/news/ericsson-finances-research-5g-telecom-technology-eu-backing-2018-may-31_en

Behöver du också billigt kapital?

Som en del av Junkerplanen har EU Investment Portal tagits fram. Det är en gratis speed-dating webbsida från EU där både stora och små projekt och investerare matchas med varandra. Se här. https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=usZVnLW0Tj0

Registrera ditt projekt idag! https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html Nordic Business Emergence hjälper dig med kontakterna med EIB och andra offentliga långivare!

Nordic Business Emergence på besöker EU-kommissionens representationskontor

Nordic Business Emergence på besöker  EU-kommissionens representationskontor i Sverige och lyssnar på ett seminarium om EU:s nya långtidsbudget för den kommande budgetperioden 2021-2027.

Så här skriver SIEPS (Svenska institutet för europapolitiska studier i kallelsen:

”Den 2 maj presenterar EU-kommissionen sitt förslag till EU:s långtidsbudget för de kommande åren. Långtidsbudgeten är viktig för EU av flera skäl. Storbritannien lämnar EU och därmed förloras ett väsentligt bidrag till den gemensamma budgeten. EU har dessutom ytterligare ett antal utmaningar, bland annat skyddet av EU:s yttre gräns, utökat försvars- och säkerhetssamarbete, kampen mot terrorismen, flyktingpolitik och klimatpolitik. De kräver alla en ökad gemensam EU-finansiering.

EU:s finansiella resurser blir därmed en betydelsefull faktor i utformandet av det EU vi vill ha i framtiden. För att underlätta diskussionen har EU-kommissionen lagt fram ett så kallat reflektionspapper om EU:s framtida finansiering som bland annat innehåller ”prislappar” på ökat samarbete inom olika områden.

Under det här seminariet diskuterar vi bland annat:

Behöver EU:s budget öka i omfattning för att möta de nya utmaningarna?

Går de att skära i nuvarande utgifter för att kompensera för bortfallet av Storbritanniens bidrag?

Vilken blir Sveriges position i förhandlingarna?”

Nordic Business Emergence på kurs i Bryssel

Nordic Business Emergence på kurs i Bryssel i projektplaneringsmetoden LFA (Logical Framework Approach) och Project Cycle Management (PCM). Styrkan i LFA metoden ligger i projektdesign dvs. projektformulering med tydliga mätbara mål. PCM är en metod för förvaltningsaktiviteter och beslutsfattande under projektens hela livscykel. PCM är en effektiv metod för en utvecklingsavdelning vid förvaltningen av projektportföljen. Metoderna används av EU-kommissionen.

Nordic Business Emergence erhåller högsta kreditvärdighet i år igen!

Nordic Business Emergence erhåller högsta kreditvärdighet i år igen!

De svenska bankernas kreditupplysningscentral UC ger Nordic Business Emergence högsta kreditvärdighet. Emergence har tilldelats guldcertifikat vilket är den högsta kreditvärdighet ett företag kan få.

Nordic Business Emergence på konferens

Nordic Business Emergence på konferensen “Energy Efficiency Marketplace” i Bryssel.  Hela landskapet av pågående initiativ på lokal, nationell och europeisk nivå som förbättrar tillgången till finansiering för energiinvesteringar presenterades.

Konferensdokumentation:

https://ec.europa.eu/energy/en/events/energy-efficient-finance-market-place

Välkomst, intro och policy budskap:

https://www.youtube.com/watch?v=R0iHZZJFUSI

Nordic Business Emergence erhåller högsta kreditvärdighet

De svenska bankernas kreditupplysningscentral UC ger Nordic Business Emergence högsta kreditvärdighet. Emergence har tilldelats guldcertifikat vilket är den högsta kreditvärdighet ett företag kan få. Enligt UC är sannolikheten till överlevnad för Nordic Business Emergence 99,89%. Det låter betryggande säger Mats som grundade Emergence och ler glatt!

Pia Thornberg, ansvarig kreditintyg UC:

”Det är med stolthet som vi lämnar över detta certifikat till dig. Det visar inte bara att du har högsta kreditvärdighet utan även att du är en affärspartner att lita på.”

”Det är extra roligt för oss att få dela ut UC Certifikat då vi vet att det både stärker ditt varumärke och visar att ni är framgångsrika som företagare. Ett UC Certifikat Guld visar att ditt företag har högsta kreditvärdighet.”

Nordic Business Emergence utvecklar företag, myndigheter och andra organisationer med hjälp av finansiering från EU, nordiska och nationella myndigheter. Nordic Business Emergence väljer man för att för att få en excellent bidragskartläggning, en övertygande bidragsansökan och affärsplan samt hjälp med att bli innovativare än konkurrenterna.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mats Forsberg, CEO
Nordic Business Emergence
070-444 97 69
mats.forsberg@emergence.se

Nordic Business Emergence på kurs

Nordic Business Emergence på kurs och håller sig ajour med det senaste om EU stöd hos Welcomeurope i Bryssel. EU Funds 2014-2020 from the European Commission & Reporting & Management