Vanliga frågor och svar (FAQ)

Här finner du vanliga frågor och svar gällande vårt tjänsteutbud. Undrar du något annat? Tveka inte att kontakta oss för mer information

Vad hjälper ni till med?

Vi undersöker möjligheterna för er att få EU-stöd eller annan offentlig finansiering. Vi går igenom projektet och vi matchar det mot bidragsmöjligheter. Vi levererar en rapport och med den som underlag bestämmer ni om ni vill gå vidare och söka stöd. Vi hjälper er hela vägen från att analysera bidragsmöjligheter till att skriva ansökan och söka stöd. Vi hjälper också gärna till i projektet efter att ni fått stöd.

Är det krångligt?

EU-kommissionen har för den nya ramperioden 2014-2020 infört många nya regler som förenklar för den som söker EU-stöd. Vi ser till att minimera ert administrativa arbete!

Tar det lång tid innan vi får pengarna?

För många stöd tar det ett par månader. För de större EU-projekten har EU-kommissionen satt 100 dagar som mål från sista ansökningsdag till att projektet kan starta. Flera nya stöd har kommit som tar emot ansökningar löpande och har flera beslutsdatum per år.

Måste man ha partners i andra länder?

Nej, det finns många stöd där det inte krävs. För de nordiska eller nationella stöden ställs ofta inte det kravet. Men för de större EU-stöden är ofta är ett minimikrav minst tre partners från minst tre länder. Kunder och leverantörer kan vara projektpartners men inte bolag i samma koncern.

Hur börjar vi?

Ni börjar med att beställa en bidragskartläggning. Ibland kan det vara bra att kombinera den med en företagsintern utbildning i EU-finansiering. Det kommer att underlätta våra samtal när vi matchar era idéer mot bidragsmöjligheter.