Nordic Business Emergence har tagit GULD i kreditvärdighet

De svenska bankernas kreditupplysningscentral UC ger Nordic Business Emergence högsta kreditvärdighet. Emergence har tilldelats guldcertifikat vilket är den högsta kreditvärdighet ett företag kan få. UCs riskklasser visar på sannolikheten för att ett bolag ska hamna på obestånd (konkurs, utmätning eller företagsrekonstruktion) inom ett år. UC har 5 riskklasser där 1 har högsta risk och 5 lägsta risk att komma på obestånd inom ett år. Riskprognosen beräknas med hjälp av UCs riskmodeller och bygger på information som kommer från källor som till exempel Kronofogden, Bolagsverket och Skatteverket. Inga subjektiva bedömningar (t ex uttalanden från ägare) ligger till grund utan är helt beräknat på fakta.

För att hamna i riskklass 5, mycket låg risk, måste risk-prognosen i % vara ≤ 0,24. Riskprognosen för Nordic Business Emergence är 0,13%. Sannolikheten till överlevnad för Nordic Business Emergence är därmed 99,87%.

Det låter betryggande säger Mats som grundade Emergence
men kavlar ändå upp ärmarna inför 2019!

Pia Thornberg, ansvarig kreditintyg UC:

”Det är med stolthet som vi lämnar över detta certifikat till dig. Det visar inte bara att du har högsta kreditvärdighet utan även att du är en affärspartner att lita på.”

”Det är extra roligt för oss att få dela ut UC Certifikat då vi vet att det både stärker ditt varumärke och visar att ni är framgångsrika som företagare. Ett UC Certifikat Guld visar att ditt företag har högsta kreditvärdighet.”

Nordic Business Emergence utvecklar företag, myndigheter och andra organisationer med hjälp av finansiering från EU, nordiska och nationella myndigheter. Nordic Business Emergence väljer man för att för att få en excellent bidragskartläggning, en övertygande bidragsansökan och affärsplan samt hjälp med att bli innovativare än konkurrenterna.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mats Forsberg, CEO
Nordic Business Emergence
070-444 97 69
mats.forsberg@emergence.se