Nordic Business Emergence på besöker EU-kommissionens representationskontor

Nordic Business Emergence på besöker  EU-kommissionens representationskontor i Sverige och lyssnar på ett seminarium om EU:s nya långtidsbudget för den kommande budgetperioden 2021-2027.

Så här skriver SIEPS (Svenska institutet för europapolitiska studier i kallelsen:

”Den 2 maj presenterar EU-kommissionen sitt förslag till EU:s långtidsbudget för de kommande åren. Långtidsbudgeten är viktig för EU av flera skäl. Storbritannien lämnar EU och därmed förloras ett väsentligt bidrag till den gemensamma budgeten. EU har dessutom ytterligare ett antal utmaningar, bland annat skyddet av EU:s yttre gräns, utökat försvars- och säkerhetssamarbete, kampen mot terrorismen, flyktingpolitik och klimatpolitik. De kräver alla en ökad gemensam EU-finansiering.

EU:s finansiella resurser blir därmed en betydelsefull faktor i utformandet av det EU vi vill ha i framtiden. För att underlätta diskussionen har EU-kommissionen lagt fram ett så kallat reflektionspapper om EU:s framtida finansiering som bland annat innehåller ”prislappar” på ökat samarbete inom olika områden.

Under det här seminariet diskuterar vi bland annat:

Behöver EU:s budget öka i omfattning för att möta de nya utmaningarna?

Går de att skära i nuvarande utgifter för att kompensera för bortfallet av Storbritanniens bidrag?

Vilken blir Sveriges position i förhandlingarna?”