Nordic Business Emergence på kurs i Bryssel

Nordic Business Emergence på kurs i Bryssel i projektplaneringsmetoden LFA (Logical Framework Approach) och Project Cycle Management (PCM). Styrkan i LFA metoden ligger i projektdesign dvs. projektformulering med tydliga mätbara mål. PCM är en metod för förvaltningsaktiviteter och beslutsfattande under projektens hela livscykel. PCM är en effektiv metod för en utvecklingsavdelning vid förvaltningen av projektportföljen. Metoderna används av EU-kommissionen.