Nordic Business Emergence

Om företaget

Nordic Business Emergence utvecklar företag, myndigheter och andra organisationer i hela Sverige med hjälp av finansiering från EU, nordiska och nationella myndigheter. Fonderna är EU:s verktyg för att nå sina mål. Att matcha våra kunders projekt mot t.ex. Europa 2020 strategin är därför en viktig del av vår verksamhet. När EU väljer ut de projekt man vill stödja vill man få ut så mycket som möjligt ur varje satsad euro.

Att hjälpa våra kunder med att erhålla största möjliga impact av sina projekt är en annan viktig del av vår verksamhet.

Nordic Business Emergence väljer man för att för att få en excellent bidragskartläggning, en övertygande bidragsansökan och affärsplan samt hjälp med att bli innovativare än konkurrenterna.

Mats Forsberg

CEO | Senior rådgivare | Affärsutvecklare och specialist på EU-finansiering

Mats Forsberg är affärsutvecklare med erfarenhet från EU-kommissionens nätverk Enterprise Europe Network och har verkat som EU-konsult för 100 tals företag i Sverige. På uppdrag av EU-kommissionen utvärderar Mats också ansökningar inom forsknings och innovationsprogrammet Horizon 2020.

Mats har över 15 års erfarenhet av arbete med tekniska specialister och att kommersialisera teknisk kunskap. Mats har en ekonomie magister examen från Stockholms universitet, magisterexamen med informatik som huvudämne från Umeå universitet och en samhällsplanerarexamen från Stockholms universitet.
Mats är en passionerad simmare i simklubben Polisen Masters.