Möjligheten att få offentliga stöd och
lån bör löpande analyseras

Bidragskartläggning

1000 miljarder euro i EU-stöd*. Hur mycket kan din verksamhet få?

EU-stöd

Möjligheten att få offentliga stöd och lån bör löpande analyseras

Offentlig finansiering

Vi hjälper er att ta fram de rätta argumenten och driva projektet

Projekt & skrivarstöd

Vi hjälper ert företag att växa med EU-stöd!

Affärsutveckling

Vi lotsar er fram till de rätta stöden!

Utlandsetablering

Skräddarsydda kurser i EU-finansiering

Utbildning

DU har en idé

EU ger stöd och lån till forskning, utveckling och innovation

VI:

 • Lotsar dig igenom EU-programmen (Horizon 2020, LIFE, EIB…)
 • Hittar det rätta stödprogrammet, utlysningen eller lånemöjligheten som passar ditt behov
 • Underlättar planeringsprocessen för projektgruppen
 • Identifierar rätt samarbetspartners
 • Förankrar projektet hos EU-kommissionen eller Europeiska Investeringsbanken (EIB)
 • Skriver din ansökan
 • Leder projektet
 • Hjälper till med projektrapportering

Få EU-stöd till din idé!

BidragskartläggningVill du veta vilka EU-stöd och andra stödmöjligheter som finns för din verksamhet?

Vi hjälper dig att hitta de rätta stöden!

Vår affärsidé är att utveckla företag med hjälp av EU-bidrag och annan offentlig finansiering som t.ex. nationella eller nordiska stöd. Beställ vår bidragskartläggning där vi analyserar er verksamhets möjligheter att få EU-stöd!

1000 miljarder euro i EU-stöd*
*Allt utom de administrativa kostnaderna är olika former av stöd. Se sidan 8 i EU-budgeten Multiannual financial framework 2014–2020 in current prices. Läs här

Varför anlita Nordic Business Emergence?

Nordic Business Emergence hjälper företag i hela Norden att realisera sin idé med hjälp av finansiering från EU, andra internationella organisationer och nationella myndigheter. Nordic Business Emergence väljer man för att för att få en excellent bidragskartläggning, en övertygande bidragsansökan och affärsplan samt hjälp med att bli innovativare än konkurrenterna

Marknadens bästa bidragskartläggning?

Vår kompetens har en unik djup och bredd vilket är en förutsättning för en excellent analys över en verksamhets möjligheter att söka EU-stöd!

Övertygande bidragsansökningar!

En övertygande bidragsansökan innehåller inte bara en stark innovation utan även en plan för kommersialisering som ligger i linje med det EU vill uppnå.
Med erfarenhet både från både näringslivet och EU-kommissionen har vi den rätta bakgrunden för att kunna ta fram de rätta argumenten!

Tunga samarbetspartners

Vi har ett nätverk av tunga samarbetspartners både i Sverige och utomlands. Vi kan vid behov bemanna projektet med specialister på just ditt område.

Två kraftfulla EU-stöd till innovativa projekt

Om ni har en innovativ idé med stor tillväxtpotential och globala ambitioner så har EU-kommissionen två kraftfulla stöd för er. Ni kan få stöd för att ta fram en prototyp och att göra er produkt klar för marknadslansering.

Missa heller inte möjligheten till EU-lån och riskkapital!

SME-Instrumentet:

Stöd till företag upp till 250 anställda (inklusive nystartade företag) med en radikal innovation som kan skaka om och förändra spelreglerna på marknaden. Företaget ska ha ambition och potential att skala upp verksamheten. Stödet kan ges hela vägen från demoanläggning till att förbereda för marknadslansering.

 • Fas 1: 50 000 euro till förstudie/affärsplan
 • Fas 2: 0,5 – 2,5 milj. euro till demoanläggning och förberedelser för marknadslansering
 • 70% stöd
 • Inga partners krävs
 • Svar på ansökan inom 2-4 månader

Infoblad från EU-kommissionen
EU-kommissionens beviljade ansökningar

Fast Track to Innovation:

För relativt mogna men banbrytande teknologier, koncept och affärsmodeller som ligger nära marknaden.

 • 1 – 3 milj. euro i projektstöd
 • 70% stöd till företag
 • 100% stöd till icke vinstdrivande organisationer
 • 3-5 partners i 3 länder krävs
 • Hur projektet hjälper till att nå hållbarhets eller klimatmål måste framhållas.

EU-kommissionens beviljade ansökningar

EU-lån och riskkapital

EU ger även lån och kan hjälpa till med att hitta investerare så att din idé kan förverkligas. Europeiska Investeringsbanken (EIB) har följande prioriteringar:

 • Innovation
 • Företag upp till 250 anställda
 • Infrastruktur
 • Klimat och miljö

Sedan finanskrisen så har EU drabbats av låga investeringar. En investeringsplan för Europa har därför tagits fram, den så kallade Junkerplanen. Som en del av Junkerplanen har EU Investment Portal tagits fram. Det är en gratis speed-dating webbsida från EU där projekt och investerare matchas med varandra. Se här.

Registrera ditt projekt idag! Nordic Business Emergence hjälper dig med kontakterna med EIB och andra offentliga långivare!

Erbjudande – Bidragskartläggning

I tjänsten bidragskartläggning ingår:

 • Ett rådgivningsmöte på plats i era lokaler.
 • 4 timmars analys av er verksamhets möjligheter att söka EU-stöd och annan offentlig finansiering.
 • Kontinuerlig bevakning av EU-stöd och annan offentlig finansiering som kan vara aktuell för er.

Garanti: Om vi inte hittar något stöd som ni är behörig sökande till så bjuder vi på bidragskartläggningen och ni betalar endast för reskostnaden. Vi förbehåller oss fri provningsrätt för ett sådant uppdrag!

Med vår bidragskartläggning får ni en analys av er verksamhets möjligheter att söka EU-stöd och annan offentlig finansiering.

Pris: Tjänsten bidragskartläggning kostar 10 800 kr för
12 månader. Reskostnader tillkommer.