Direkta EU-stöd

EU ger stöd till projekt inom ett stort antal områden. Syften med stöden är att underlätta och påskynda genomförandet av EU:s politik. Det kan t.ex. vara stöd till att utveckla och kommersialisera innovationer, stöd till miljöprojekt av olika slag, stöd till kompetensutveckling eller stöd för att knyta samman Europa i olika typer av infrastruktur projekt.

För att få ta del av stöden ställer EU flera krav. Ofta vill man se ett samarbete över nationsgränsen och att den sökande själv finansierar halva projektet. I den senaste programperioden har man också ökat kraven på att projekten skall leda till kommersiella produkter som stärker Europas konkurrenskraft och som skapar tillväxt.

Det finns gott om undantag. Det nya SME Instrumentet är ett sådant. Det ställer inte några krav på samarbetspartners och kan ge ett stöd på 3 milj. euro. med krav på endast 30 % egenfinansiering. Nordic Business Emergence lotsar er fram till rätt EU-stöd

EU-kommissionen har samlat information på sin webbplats om EU-stöden Läs mer här

I EU:s officiella tidning (EUT) kan du hitta aktuell information om de olika stöden. De finns i del C som innehåller meddelanden och upplysningar. Läs mer här

Vill du veta mer? Boka möte så tittar vi på ditt företags förutsättningar