Affärsutveckling

Stödprogram

Ett problem med tidigare stödprogram är att de inte i tillräcklig hög utsträckning har resulterat i kommersiella produkter. I den nya programperioden 2014 – 2020 lägger man därför större vikt än tidigare på projektets kommersiella resultat. Av denna anledning ställs det stora krav på den affärsplan som ofta skall bifogas ansökan. Det är viktigt att ta affärsplanen på lika stort allvar som den idé (innovation) man har.

utveckling-av-affärer

Affärsplan

Lika viktig som affärsplanen är när man söker privat riskkapital är den när man söker offentligt riskkapital. Om man börjar att se handläggaren på EU-kommissionen som en person som investerar riskkapital så har man kommit en bra bit på vägen i arbetet med sin ansökan. Men för EU-kommissionen handlar det inte bara om det enskilda företagets vinst utan även om att nå samhälliga mål.

Vad kan vi göra?

Stödet från Nordic Business Emergence stannar inte vid att skriva en övertygande affärsplan. Vi hjälper också till med att driva och utveckla affären vidare efter att ansökan har blivit beviljad.

Vi ställer alltid upp med högt engagemang, känsla & bemötande