Bidragskartläggning

Med vår bidragskartläggning får ni en analys av er verksamhets möjligheter att söka EU-stöd och annan offentlig finansiering. Ni får också förslag på bidragsberättigade projekt som stödjer er affärsstrategi.

Bidragskartläggningen genomförs med fördel i form av en work-shop där vi först genomför en kortare utbildning i EU-finansiering och därefter matchar idéer mot möjligheter. Ett alternativ till en work-shop är att intervjua nyckelpersoner för att identifiera företagets stödmöjligheter.

Möjligheten att få medfinansiering från Europeiska unionen bör löpande beaktas i och integreras i företagets affärs- och verksamhetsutveckling.

Erbjudande – Bidragskartläggning

I tjänsten bidragskartläggning ingår:

  • Ett rådgivningsmöte på plats i era lokaler.
  • 4 timmars analys av er verksamhets möjligheter att söka EU-stöd och annan offentlig finansiering.
  • Kontinuerlig bevakning av EU-stöd och annan offentlig finansiering som kan vara aktuell för er.

Garanti: Om vi inte hittar något stöd som ni är behörig sökande till så bjuder vi på bidragskartläggningen och ni betalar endast för reskostnaden. Vi förbehåller oss fri provningsrätt för ett sådant uppdrag!

Med vår bidragskartläggning får ni en analys av er verksamhetshet möjligheter att söka EU-stöd och annan offentlig finansiering.

Pris:
Tjänsten bidragskartläggning kostar 10 800 kr för 12 månader. Reskostnader tillkommer.