Utlandsetablering & Internationalisering

Internationalisering av Europas företag är en viktig del av EU:s mål. I både Kina och USA är små och medelstora företag betydligt mer internationaliserade än de Europeiska företagen. EU vill därför hjälpa företagen att ta klivet ut på den globala marknaden. För att göra klivet ut på den globala marknaden mer riskfritt kan man få stöd till att göra ordentliga förstudier, juridisk rådgivning och översättningar m.m. Beroende på det land man vill etablera sig i finns stöd från allt från förstudier till investeringar i maskiner, byggnader och utbildning.

Nordic Business Emergence kan hjälpa till med att hitta de rätta stöden och att skriva ansökan.

Vi kan också hjälpa till vid utlandsetableringen.

Säljutveckling

o Start-upp management
o Marknadsanalys och affärsplan
o Bolagsetablering/representationskontor
o Lokal rekrytering
o Produktcertifiering
o Rutiner, logistik m.m.
o Initial säljutveckling
o Distributionsutveckling
o Säljstöd
o Handelsrepresentation

Produktionsutveckling

o Förstudier
o Juridiskt stöd
o Söka efter lokaler
o Bolagsregistrering
o Rekrytering
o Administrativ support

Förvärv och avyttring

o Sätta mål och uppföljning
o Due diligence av potentiella investerare och investeringsobjekt
o Skapande av strategiska allianser
o Anskaffning av riskkapital
o Juridiskt stöd