Offentlig Finansiering

Förutom EU-stöd finns ett stort antal andra stöd till företag organisationer. Det kan gälla stöd från andra internationella organisationer men även från nationella och regionala myndigheter.

Bra att veta är att över 76 procent av EU:s budget förvaltas i partnerskap med nationella och regionala myndigheter varför det även finns mycket EU pengar i de stöd som de nationella och ger myndigheterna ger.

Stöd till investeringar, kompetens-utveckling, produktutveckling och energiprojekt är exempel på denna typ av stöd. För att få tillgång till dessa stöd ställs ofta krav som att företaget självt finansierar halva projektet. Men inte alltid. Nordic Business Emergence lotsar er fram till rätt stöd.

Önskar du mer information om vilka stöd som finns?