Skrivarstöd

De ansökningar som beviljas stöd har ofta utvärderats under hård konkurrens. Vår erfarenhet är att den sökande ofta koncentrerar sig på att beskriva sin idé (innovation) och tar det alldeles för lätt på att beskriva hur företaget skall växa med sin innovation och vilken effekt som som projektet har på samhället. Företagen är ofta mycket duktiga på att beskriva sin idé men tar inte på samma allvar att beskriva projektets ”impact.”

Nordic Business Emergence hjälper er att både vässa era argument för er innovation och att formulera projektets ”impact” så att det svarar mot det som EU vill uppnå med sin medfinansiering

Planeringsbidrag för att skapa en ansökan!

Svenska myndigheter vill främja deltagandet i EU:s program genom ett planeringsbidrag på max 150 000 kr som syftar till att delfinansiera arbetet med att förbereda och skriva en ansökan. Vi undersöker möjligheten att på planeringsbidrag för er bidragsansökan!

Varför Emergence?

Nordic Business Emergence erfarenhet av att skriva affärsplaner innebär att vi lätt kan integrera företagets kommersiella ambitioner med bidragsmyndigheternas önskan om projektets effekt på samhället. Vår erfarenhet av marknadskommunikation gör att vi även här är den ideala samarbetspartnern när finns krav på spridning av projektets resultat.